Прослава Дана школе – Са школом на путу око света
20. октобар 2015.
Јесењи крос
30. октобар 2015.