Прослава Дана школе – Са школом на путу око света
20. октобра 2015.
Јесењи крос
30. октобра 2015.