Одлгање екскурзије ученика осмих разреда
15. март 2016.
Међународно такмичење „Кенгур без граница“
17. март 2016.