На Зимским сусретима учитеља Републике Србије

Извештај о реализацији програма за Светог Саву
27. јануар 2017.
Разиграоница
14. фебруар 2017.