На Зимским сусретима учитеља Републике Србије
11. фебруара 2017.
”Покренимо нашу децу“
14. фебруара 2017.