На Зимским сусретима учитеља Републике Србије
11. фебруар 2017.
”Покренимо нашу децу“
14. фебруар 2017.