Час одељенског старешине у 7-2, тема – Наркоманија