Час одељенског старешине у 7-2, тема – Наркоманија

Успех са окружног такмичења из физике
13. март 2017.
Јавна набавка – активна електрична енергија шифра из Општег речника набавки 09310000, електрична енергија 14.03.2017. год.
14. март 2017.