OŠ „20. oktobar“: Lugram – završetak trećeg ciklusa