Поклон првацима од Месне заједнице Сивац

ОШ „20. октобар“: Луграм – завршетак трећег циклуса
5. септембар 2017.
Јавна набавка – Израда пројектно-техничке документације за адаптацију санитарних чворова, енергетску санацију објекта и доградњу везе са фискултурном салом
13. септембар 2017.