Јавна набавка – Израда пројектно-техничке документације за адаптацију санитарних чворова, енергетску санацију објекта и доградњу везе са фискултурном салом