Јавна набавка – Израда пројектно-техничке документације за адаптацију санитарних чворова, енергетску санацију објекта и доградњу везе са фискултурном салом
13. септембар 2017.
Измена режима рада у школи
27. септембар 2017.