Недеља другарства и толеранције у првом разреду
22. децембра 2017.
Друга радионица Клуба читалаца: ,,Ја, Алексија“ Бранке Трифуновић
17. јануара 2018.