Недеља другарства и толеранције у првом разреду
22. децембар 2017.
Друга радионица Клуба читалаца: ,,Ја, Алексија“ Бранке Трифуновић
17. јануар 2018.