Друга радионица Клуба читалаца: ,,Ја, Алексија” Бранке Трифуновић