Јавна набаква – Набавка добара – ђачка ужина за ученике од I до VIII разреда
9. фебруар 2018.
Школско такмичење из страног језика
22. фебруар 2018.