Јавна набаква – Набавка добара – ђачка ужина за ученике од I до VIII разреда
9. фебруара 2018.
Школско такмичење из страног језика
22. фебруара 2018.