Јавна набаква – Набавка добара – ђачка ужина за ученике од I до VIII разреда

Извештај са школског такмичења из историје
9. фебруар 2018.
Општинско такмичење из физике
19. фебруар 2018.