Пројектна настава – одељење I/2, 11.10. – 01.11.2018. год.
16. новембар 2018.
16. новембар – Дан толеранције
16. новембар 2018.