Пројектна настава – одељење I/2, 11.10. – 01.11.2018. год.