Обавештење Министарства просвете, науке и технолошког развоја у вези са пробним завршним испитом