Обавештење Министарства просвете, науке и технолошког развоја у вези са пробним завршним испитом
8. април 2020.
Сугестија за активности оцењивања у предстојећем периоду учења на даљину
14. април 2020.