Обавештење Министарства просвете, науке и технолошког развоја у вези са пробним завршним испитом
8. априла 2020.
Сугестија за активности оцењивања у предстојећем периоду учења на даљину
14. априла 2020.