Сугестија за активности оцењивања у предстојећем периоду учења на даљину