Конкурс за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2020/2021. годину

Водич за избор занимања
30. мај 2020.
Топли вод стављен у употребу у ОШ „20. октобар“ Сивац
17. јун 2020.