Топли вод стављен у употребу у ОШ “20. октобар” Сивац