Међународни   дан девојчица – 11. октобар

Пројекат ,,Оснажимо се за будућност“
11. октобар 2023.
Пројекат ,,Боља енергија“
16. октобар 2023.