Међународни   дан девојчица – 11. октобар
11. октобра 2023.
Дан  здраве  хране
16. октобра 2023.