Пријем првака
30. август 2013.
Месец књиге 2013
13. септембар 2013.