Дечја недеља
18. октобра 2013.
Радионица – кућицe за сенице, палчиће и врапце
5. новембра 2013.