Nabavka udžbenika za socijalno ugrožene učenike od I do  VIII  razreda iz Opšteg rečnikea nabavkije 22112000 – udžbenici 05.05.2014.  god.