Javna nabavka – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za adaptaciju sanitarnih čvorova, energetsku sanaciju objekta i dogradnju veze sa fiskulturnom salom