Повезаност слике и речи у анализи романа ,,Хајдуци“, Бранислава Нушића