21. februara 2019.

Јавна набавка добара – ђачка ужина за ученике од I до VIII разреда

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 11.03.2019. год. Обавештење о закљученом уговору
11. aprila 2018.

Уговор о вршењу услуге физичко-техничког и видео обезбеђења

Уговор о вршењу услуге физичко-техничког и видео обезбеђења можете преузети …ОВДЕ.
5. marta 2018.

Јавна набавка: акетивна електрична енергија (ОПН: 09310000, електрична енергија)

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Спецификација 01.04.2018. год. Обавештење о закљученом уговору
9. februara 2018.

Јавна набаква – Набавка добара – ђачка ужина за ученике од I до VIII разреда

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 22.02.2018. год. Одлука о додели уговора
29. januara 2018.

План јавних набавки за 2018. годину

План јавних набавки за 2018. годину можете преузети …овде.
13. septembra 2017.

Јавна набавка – Израда пројектно-техничке документације за адаптацију санитарних чворова, енергетску санацију објекта и доградњу везе са фискултурном салом

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 25.09.2017. год. Одлука о додели уговора
14. marta 2017.

Јавна набавка – активна електрична енергија шифра из Општег речника набавки 09310000, електрична енергија 14.03.2017. год.

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Техничка спецификација 01.04.2017. год. Обавештење о закљученом уговору
24. februara 2017.

Јавна набавка добара – ђачка ужина за ученике од I до VIII разреда 24.02.2017. год.

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 10.03.2017. год. Обавештење о закљученом уговору