Javna nabavka

21. februara 2019.

Javna nabavka dobara – đačka užina za učenike od I do VIII razreda

Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija11.03.2019. god.Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11. aprila 2018.

Ugovor o vršenju usluge fizičko-tehničkog i video obezbeđenja

Ugovor o vršenju usluge fizičko-tehničkog i video obezbeđenja možete preuzeti …OVDE.
5. marta 2018.

Javna nabavka: aketivna električna energija (OPN: 09310000, električna energija)

Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacijaSpecifikacija01.04.2018. god.Obaveštenje o zaključenom ugovoru
9. februara 2018.

Javna nabakva – Nabavka dobara – đačka užina za učenike od I do VIII razreda

Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija22.02.2018. god.Odluka o dodeli ugovora
29. januara 2018.

Plan javnih nabavki za 2018. godinu

Plan javnih nabavki za 2018. godinu možete preuzeti …ovde.
13. septembra 2017.

Javna nabavka – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za adaptaciju sanitarnih čvorova, energetsku sanaciju objekta i dogradnju veze sa fiskulturnom salom

Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija25.09.2017. god.Odluka o dodeli ugovora
14. marta 2017.

Javna nabavka – aktivna električna energija šifra iz Opšteg rečnika nabavki 09310000, električna energija 14.03.2017. god.

Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacijaTehnička specifikacija01.04.2017. god.Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24. februara 2017.

Javna nabavka dobara – đačka užina za učenike od I do VIII razreda 24.02.2017. god.

Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija10.03.2017. god.Obaveštenje o zaključenom ugovoru