Javna nabavka

9. maja 2020.

Odluka o izmeni ugovora – interaktivna tabla sa projektorom

Odluku o izmeni ugovora o javnoj nabavci dobara – interaktivna tabla sa projektorom možete preuzeti …OVDE.
28. februara 2020.

Javna nabavka dobara – đačka užina za učenike od I do VIII razreda

Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
27. januara 2020.

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Plan javnih nabavki za 2020. godinu možete preuzeti …OVDE.
17. oktobra 2019.

Javna nabavka – lož ulje za nisko sumpornog goriva specijalno NSG-S

Ugovor o kupovini ulja za loženje
7. oktobra 2019.

Javna nabaka: radovi na nadogradnji aneksa – tople veze zgrade škole i fiskulturne sale (OPN: 45000000)

Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija13.11.2019. god.Odluka o dodeli ugovora
26. septembra 2019.

Javna nabavka – Ekskurzija učenika i nastava u prirodi za školsku 2019/2020. godinu

Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
24. marta 2019.

Javna nabavka – aktivna električna energija (šifra: 09310000)

Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacijaTehnička specifikacija01.04.2019. god.Obavštenje o zaključenom ugovoru
21. februara 2019.

Javna nabavka dobara – đačka užina za učenike od I do VIII razreda

Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija11.03.2019. god.Obaveštenje o zaključenom ugovoru